เริ่มจาก 195000 บาท

Please follow & like us :)

YouTube
LinkedIn

เลซี่ ริเวอร์

เลซี่ ริเวอร์

ในสวนน้ำขนาดใหญ่บางแห่ง ความยาวของแม่น้ำสามารถยาวได้ถึง 750 เมตร ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณระหว่างที่ล่องเรือในแม่น้ำ และเนื่องจากการใช้ไฟในปริมาณที่สูง สวนสนุกบางแห่งจึงได้ลดขนาดของ เลซี่ ริเวอร์ แต่ สวนน้ำ เบลลาจิโอ ให้บริการโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า โดยรักษาความยาวคงเดิมของแม่น้ำด้วยการใช้กลไกพิเศษที่เพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนน้ำ

เลซี่ ริเวอร์ เป็นระบบกลไกในการรักษาแม่นำ โดยจำลองรูปร่างวงแหวนไว้ไม่ให้มีความลึกเกิน 1.20 เมตร ไหลไปทิศทางเดียวที่ความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที ถึง 1.5 เมตร/วินาที โดยเบลลาจิโอ วอเตอร์ พาร์ค ได้ใช้ใบพัดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างการเคลื่อนตัวของน้ำด้วยเครื่องยนต์เพียงไม่กี่ตัว เช่นเดียวกับที่ สวนน้ำ AQUATARIN ในอิรัก Erbil ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนน้ำเอาท์ดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ใช้เลเซี่ วอเตอร์เช่นกันที่ขนาดความยาว 750 เมตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะกินไฟประมาณ 300 กิโลวัตต์ แต่วิศวกรจาก เบลลาจิโอ วอเตอร์ พาร์ค ได้แก้ไขระบบให้กินไฟที่ 90 กิโลวัตต์เท่านั้นในความเร็วการเคลื่อนที่ของน้ำที่ 1.5 เมตรต่อวินาที ของปริมาณน้ำ 4000 ลูกบาศก์เมตร

Bellagio-Thailand
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial